Kort om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA).

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras.

För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. 

Fakta

  • De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.
  • Du kan välja mellan 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar.
  • LIA innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats.
  • Yrkeshögskolan består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet.
  • Utbildningarna bedrivs av privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor.
  • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • YH-studerande får ofta jobb direkt efter avslutad utbildning.

Olika former av YH-utbildning

Inom yrkeshögskolan finns olika utbildningsalternativ och upplägg. 

  • Program: Yrkeshögskoleutbildningar som är minst 100 YH-poäng (motsvarande ett halvårs heltidsstudier). Oftast består de av flera kurser och innehåller praktik – Lärande i arbete (LIA). Syftet med ett program är primärt att lära sig en yrkesroll. Från 200 poäng leder de till examen.
  • Kurser: Korta yrkeshögskoleutbildningar som är upp till 99 YH-poäng (motsvarande ett halvårs heltidsstudier) och består av en eller flera kurser. De leder inte till en examen utan passar dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning.
  • YH-flex: Innebär en snabbare och mer flexibel väg till en examen för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning.

Om yrkeshögskolan – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)