Yrkeshögskolor i Värmland

Yrkeshögskolor i Värmland är ett nätverk bestående av de företag och organisationer som anordnar yrkeshögskoleutbildningarna i regionen och syftet är samarbeta och samverka kring olika frågor.

Vi jobbar tillsammans för att förse regionens behov och efterfrågan av kompetent arbetskraft och vi erbjuder korta, effektiva och riktade yrkeshögskoleutbildningar i nära samarbete med arbetslivet.

Yrkeshögskola är en eftergymnasial, statligt reglerad utbildningsform där teori varvas med praktik, så kallad LIA – Lärande i Arbete. Nio av tio har jobb efter en yrkeshögskoleexamen.

Under 2019 kommer det att finnas 23 olika YH-utbildningar att söka i Värmland!

______________________________________________________________________

Informationspass under YH-dagen

Tid Lilla salen Stora salen
11.15 Yrkeshögskolan i Karlstad –
Industriell elektroniktekniker
Kristinehamns kommun – Vårdadministratör
11.30 Yrkeshögskolan i Karlstad –
Processtekniker
Yrkeshögskolan i Karlstad – Barnspecialiserad undersköterska
11.45 Yrkeshögskolan i Karlstad – Automationsingenjör inriktning process Yrkeshögskolan i Karlstad – Industrirörtekniker
12.00 Allmän information om YH
12.30 Folkuniversitetet – Drifttekniker + Energitekniker Sunne Träbyggnadsutbildning –
Produktionsledare Industriell Träbyggnad
12:45 Arvika kommun – Energitekniker Träteknikerutbildning i Hammarö – Trätekniker
13.00 Yrkeshögskolan i Karlstad – Anläggningskonstruktör inriktning rör/mek Brobygrafiska –
Grafiska utbildningar