Elever

Yrkeshögskolor i Värmland

Yrkeshögskolor i Värmland är ett nätverk bestående av de företag och organisationer som anordnar yrkeshögskoleutbildningarna i regionen och syftet är samarbeta och samverka kring olika frågor.

Vi jobbar tillsammans för att förse regionens behov och efterfrågan av kompetent arbetskraft och vi erbjuder korta, effektiva och riktade yrkeshögskoleutbildningar i nära samarbete med arbetslivet.

Yrkeshögskola är en eftergymnasial, statligt reglerad utbildningsform där teori varvas med praktik, så kallad LIA – Lärande i Arbete. Nio av tio har jobb efter en yrkeshögskoleexamen.

Under 2018 kommer det att finnas 21 olika YH-utbildningar att söka i Värmland!

Här kan du läsa vår gemensamma folder.

______________________________________________________________________

Några foton från YH-dagen 2017