Vårt syfte

Yrkeshögskolor i Värmland är ett nätverk bestående av de företag och organisationer som anordnar yrkeshögskoleutbildningar i Värmland.

Vårt syfte är att tillsammans öka intresset för utbildningsformen, såväl för arbetslivet som för potentiella studerande.

Vi vill att arbetslivet i Värmland får den kompetens som de behöver nu och i framtiden.

Tillsammans med arbetslivet tar vi fram skräddarsydda utbildningar som fyller det specifika kompetensbehovet.

Har du ett kompetensbehov?

Kompetensutmaningen är en av de viktigaste frågorna idag. Här kan en yrkeshögskoleutbildning vara en del av lösningen.

Den främsta drivkraften bakom en yrkeshögskoleutbildning är arbetslivet och deras behov av rätt kompetens i rätt tid.

Tillsammans med en utbildningsanordnare (skola) tas en utbildning fram och innehållet styrs i hög grad av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som arbetslivet efterfrågar.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar en ansökan om att ingå i Yrkeshögskolan. Till varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp som kvalitetssäkrar utbildningen från början till slut.

Arbetslivet ska vara i majoritet och kontinuerligt göra uppföljningar och justeringar i utbildningen så att den svarar mot behovet på arbetsmarknaden.