Kristinehamns kommun

Lokförare

Start:
Höst 2024, Höst 2025, Höst 2026
Längd:
1 år
Typ:
Program
Form:
Bunden
Studietakt:
100%
Läs mera/ansök

Utbildningen är ettårig och ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs som lokförare. Utbildningen till lokförare är framtagen i samarbete med järnvägsbranschen och innehållet är anpassat till järnvägsbranschens krav. Utbildningen varvas mellan teori och praktik. Nästan hälften av utbildningen är därför förlagd ute på en arbetsplats s.k. Lärande i arbete (LIA) där du ges möjlighet till en första kontakt med framtida arbetsgivare. LIA:n är en viktig del av utbildningen då du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden.