Yrkeshögskoleutbildning

  • Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik – i utbildningarna ingår LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
  • Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De senare är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

Teori + Praktik = Jobb

Yh-utbildningar innehåller praktik där du som studerande får möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. Det kallas för Lärande i arbete (LIA). Genom LIA:n får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt.

Lista på Yrkeshögskoleutbildningar.