Rekrytera smart med Yh

Torsdagen den 13 februari arrangerar Yrkeshögskolorna i Värmland, tillsammans med Handelskammaren Värmland en halv dag på temat smart rekrytering genom yrkeshögskolan.

I centrum för dagen står de företag, organisationer samt studerande som har egen erfarenhet av att på ett eller annat sätt vara en del av en yrkeshögskoleutbildning. De kommer att dela med sig av sina upplevelser för att sprida kunskapen om yrkeshögskolans alla möjligheter vidare till andra arbetsgivare i länet som står inför kompetensutmaningar.

Läs mer om och anmäl dig till eventet här.