Om Yrkeshögskolor i Värmland

Vårt syfte

Yrkeshögskolor i Värmland är ett nätverk bestående av de företag och organisationer som anordnar yrkeshögskoleutbildningar i Värmland. Vårt syfte är att tillsammans öka intresset för utbildningsformen, såväl för arbetslivet som för potentiella studerande. Vi vill att arbetslivet i Värmland får den kompetens som de behöver nu och i framtiden. Tillsammans med arbetslivet tar vi fram skräddarsydda utbildningar som fyller det specifika kompetensbehovet.

Har du ett kompetensbehov?

Kompetensutmaningen är en av de viktigaste frågorna idag. Här kan en yrkeshögskoleutbildning vara en del av lösningen. Den främsta drivkraften bakom en yrkeshögskoleutbildning är arbetslivet och deras behov av rätt kompetens i rätt tid. Tillsammans med en utbildningsanordnare (skola) tas en utbildning fram och innehållet styrs i hög grad av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som arbetslivet efterfrågar. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar en ansökan om att ingå i Yrkeshögskolan. Till varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp som kvalitetssäkrar utbildningen från början till slut. Arbetslivet ska vara i majoritet och kontinuerligt göra uppföljningar och justeringar i utbildningen så att den svarar mot behovet på arbetsmarknaden.

Läs mer om Yrkeshögskolan och företag/organisationer här

Lärande i arbete – styrkan i en Yh-utbildning

Nästan alla yrkeshögskoleutbildningar innehåller Lärande i arbete (LIA), vilket är en av utbildningsformens absoluta styrkor. Under LIA:n får den studerande möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper och utveckla sina färdigheter, medan du som arbetsgivare får lära känna en ny potentiell arbetstagare. Om ni trivs tillsammans kan LIA-perioden fungera som en kortare startsträcka för en nyutexaminerad studerande och ditt företag/organisation behöver inte gå igenom en kostsam rekryteringsprocess.
LIA är en (eller flera) kurser med en kursplan och specifika mål, likt övriga kurser på utbildningen, men den sker inte i klassrummet ute på en arbetsplats. Våra studerande och vi är alltid intresserade av nya LIA-platser och handledare, så tveka inte över att kontakta den eller de utbildningarna du är intresserad av.

 

Nätverket består av