Om Yrkeshögskolor i Värmland

I Värmland finns det flera olika yrkeshögskoleutbildningar. Yrkeshögskolor i Värmland är ett nätverk bestående av de företag och organisationer som anordnar utbildningarna och syftet är att tillsammans öka intresset och inblicken i hur Yh-utbildningar är upplagda.

De organisationer som ingår i nätverket är: