Kristinehamns kommun

Medicinsk vårdadministratör

Start:
Höst 2024, Höst 2025, Höst 2026
Längd:
2 år (80 veckor)
Typ:
Program
Form:
Bunden
Studietakt:
100%
Läs mera/ansök

Som vårdadministratör/medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvård har du en betydelsefull roll och är något av en spindel i nätet kring patienter och anhöriga. Du utgör ett administrativt stöd med många och varierande arbetsuppgifter. Medicinsk dokumentation är en vanligt förekommande arbetsuppgift men kan se lite olika ut beroende på var du arbetar. Efter avslutad utbildning och examen har du möjlighet att söka tjänster på sjukhus, vårdcentraler/hälsocentraler, hos privata vårdgivare och inom företagshälsovård runt omkring i Sverige. Det finns vårdadministrativ personal även inom forskning och på läkemedelsföretag.