24 nya utbildningar till Värmland

Du har nu möjlighet att söka till 24 olika yrkeshögskoleutbildningar i Värmland. I höst startar 23 av dem och en i januari 2019. Sammanlagt finns det ca 500 utbildningsplatser och det är god konkurrens om att få en plats på någon av utbildningarna. Gemensamt för dem alla är att de behöver fyllas, eftersom arbetsgivarna som står bakom utbildningarna behöver rätt personer med rätt kompetens nu och under de kommande åren, det är därför utbildningarna finns. Efter 1-2 år i studier där teori och praktik varvas får du goda möjligheter till ett kvalificerad jobb i Värmland eller i en annan del av vårt avlånga land.

Kort sagt – 24 olika utbildningar som leder till jobb!

Läs mer om utbildningarna här.